Wizyty partnerskie

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie w Portugalii 18.10.17 - 22.10.17

Podczas czterodniowego pobytu w Portugalii, nauczyciele reprezentujący 7 krajów partnerskich mieli okazję bliżej się poznać i opracować strategię przeprowadzenia całego projektu na najbliższe 2 lata. Stacjonując w mieście Oliveira do Bairro zostaliśmy gorąco przyjęci –zarówno przez naszego portugalskiego partnera, jak i dyrekcję szkoły Instituto Professional da Barraida, której uczniowie będą z nami współpracować. Wspomniana szkoła jest szkołą niezwykle nowoczesną i ukierunkowaną na potrzeby lokalnego rynku pracy, a program nauczania i prowadzone zajęcia przygotowują uczniów do zmierzenia się z przyszłością nie tylko poprzez nabycie teoretycznej wiedzy, ale i umożliwiają im praktykę w doskonale zorganizowanych warsztatach i pracowniach.

 

Dyrektor placówki- Nuno Santos umożliwił nam zwiedzenie całej szkoły, uczestnictwo w zajęciach, oraz korzystanie ze szkolnych sali stołówki , natomiast nasz partner Alberto Cardoso przeprowadził całodniowe szkolenie dotyczące komunikacji online na potrzeby projektu, wprowadzając nas w „wirtualny świat” komunikatorów i portali, które pozwolą zarówno uczniom wszystkich 7 krajów, jak i ich opiekunom sprawnie komunikować się przez najbliższe 2 lata.

 

Tworząc konta osobiste na takich platformach jak Wordpress, Instagram , Calameo, czy w końcu nasz projektowy Pbworks nauczyliśmy się jak szybko przekazywać sobie niezbędne dla projektu materiały, opinie, dokumenty, czy pliki zdjęciowe – jak np. propozycje LOGO zaprojektowane przez naszych uczniów, które następnie poddane były międzynarodowemu głosowaniu w celu wyłonienia tego jedynego, które zyska największą popularność i będzie symbolizować nasz projekt.

 

Kolejnym zadaniem całego zespołu było opracowanie kwestionariusza dla naszych uczniów, którym będą mogli posłużyć się przeprowadzając badanie swoich lokalnych rynków pracy. Dzieląc się na mniejsze grupy omówiliśmy kwestie i zagadnienia, których w owym kwestionariuszu nie powinno zabraknąć, a następnie podzieliliśmy się swymi propozycjami z pozostałymi. Końcowe opracowanie całego kwestionariusza zostało przydzielone p. Beacie Kocjan, która po powrocie do Polski doskonale poradziła sobie z tym zadaniem i za pomocą naszej projektowej platformy PbWorks przekazała gotowy wzór pozostałym krajom. Dzięki temu, wszyscy partnerscy uczniowie mogą już rozpocząć badanie lokalnych rynków pracy.
Podczas spotkania przedstawiane były prezentacje wszystkich szkół partnerskich przygotowane wcześniej przez uczniów. Mogliśmy dowiedzieć się jak wygląda życie codzienne w każdej ze szkół oraz w regionie, z którego pochodzą nasi partnerzy. Prezentacje można zobaczyć na oficjalnej stronie projektu:

https://imaginationatwork2017.wordpress.com/

w zakładkach school profiles oraz videos.

Ostatnią kwestią, która wymagała omówienia były terminy i program działania na kolejne dwa spotkania. Ustaliliśmy, iż odbędą się one w Irlandii (27.02-05.03 2018) i we Włoszech (20.04- 26.04. 2018), gdzie nasi uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań, a także rozpoczną wspólne tworzenie e-book’a, który ma być końcowym produktem całego projektu.

Goszcząc w Portugalii mieliśmy również okazję zobaczyć wspaniałe centrum sztuki Quartel Das Artesz niezwykle nowoczesną salą koncertową, a w ostatnim (tzw. „kulturowym”) dniu zwiedziliśmy nadmorskie miasteczko Aveiro, czyli „Portugalską Wenecję” nazywaną tak ze względu na charakterystyczny system kanałów wodnych, mostków i gondoli „Moliceiro”, co razem tworzyło prawdziwie wenecki klimat.
Opuszczając piękne Aveiro -pełne kościółków, pałacyków i kolorowych domków przyozdobionych typowo portugalskimi kafelkami, udaliśmy się na plaże „Costa Nova” i „Barra”, gdzie w blasku słońca i szumie ogromnych oceanicznych fal pożegnaliśmy się z cudowną Portugalią.

 

Sprawozdanie napisała Maria Szeja - Baran

Kolejny cel podróży: IRLANDIA !!!

 

Strony przedmiotowe