Realizacja projektu

1. 31.08.2017 – poinformowanie Rady Pedagogicznej o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu Erasmus+ Entrepreneurship: Imagination @Work w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku i przedstawienie założeń projektu
2. 05.09.2017 –poinformowanie uczniów gimnazjum o projekcie i zaproponowanie współpracy
3. 13.09.2017 –poinformowanie rodziców uczniów gimnazjum o projekcie
4. nakręcenie przez uczniów filmów o Rybniku i naszej szkole – na pierwsze spotkanie partnerskie w Portugalii
5. przygotowanie przez uczniów propozycji na LOGO projektu – 4 propozycje
6. 18.10.2017 -22.10.2017 pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie w Portugalii (raport ze spotkania w zakładce wizyty partnerskie)
7. 31.10.2017 spotkanie szkolnej grupy Erasmus+

31-ego października odbyło się spotkanie grupy szkolnej Erasmus+.
Spotkanie prowadziła koordynator projektu pani Beata Kocjan i uczestniczyli w nim wszyscy chętni. Informacja o spotkaniu dotarła wcześniej do wszystkich gimnazjalistów. 
Podczas spotkania: 
- oglądaliśmy stronę internetową projektu;
- mieliśmy okazję zobaczyć prezentacje szkół partnerskich; 
- prowadząca przedstawiła kalendarium projektu, omówiła wizyty partnerskie w poszczególnych krajach oraz zadania do wykonania w ramach projektu; 
- koordynator projektu poinformowała nas również o regulaminie uczestnictwa w projekcie. Regulamin znajduje się na stronie internetowej gimnazjum w zakładce Erasmus +.
- informacje na stronę internetową będą sporządzane przez nauczycieli oraz uczniów uczestniczących w projekcie. 
 
Lista uczestników spotkania: Natalia Landek, Wiktor Belkhayat, Wojciech Przybylski, Kira Magdziak, Kinga Bogocz, Alicja Sobczuk, Julia Cwynar, Piotr Grzywa, Wojciech Maciejończyk, Krzysztof Maciejończyk, Martyna Kolarczyk, Marta Bartoszewicz 

Protokołowała: Alicja Sobczuk

8. Opracowanie kwestionariusza dla lokalnego rynku pracy
9. 14.11.2017 spotkanie szkolnej grupy Erasmus+

Kolejne spotkanie grupy projektu Erasmus+ odbyło się czternastego listopada. Było prowadzone przez panią Beatę Kocjan, a uczestniczyli w nim członkowie grupy projektowej.
W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z instagramowym profilem projektu, na którym znajdują się loga zaproponowane przez naszą szkołę, a także kraje partnerskie. Zrobiliśmy również zdjęcie grupowe, które następnie zostało umieszczone na gazetce wiszącej w jednej z sal lekcyjnych.

Lista uczestników spotkania: Natalia Landek, Wiktor Belkhayat, Wojciech Przybylski, Kira Magdziak, Kinga Bogocz, Julia Cwynar, Wojciech Maciejończyk, Krzysztof Maciejończyk, Martyna Kolarczyk, Marta Bartoszewicz, Martyna Krasuska 

Protokołowała: Marta Bartoszewicz

10. 23.11.2017
Warsztaty na temat „ Idealny pracownik – czyli jaki? Jakich cech poszukują pracodawcy w swoich pracownikach na współczesnym rynku pracy. Wizja uczniów”

23 listopada odbyło się spotkanie grupy Erasmus+, na którym omawialiśmy cechy idealnego pracownika. Podzieliliśmy się na sześć dużych grup, w których pracowaliśmy nad plakatami. Przedstawiając nasze efekty doszliśmy do wniosku, że najbardziej pożądany pracownik powinien być:

- wykształcony i wykwalifikowany
- punktualny
- kreatywny
- odważny, pewny siebie
- kontaktowy
- bezproblemowy
- myślący racjonalnie
- błyskotliwy
- cierpliwy
- tolerancyjny
- samodzielny, ale potrafiący współpracować
- kulturalny
- zorganizowany

 

Oprócz wyżej wymienionych niektórzy uważają, że taki pracownik powinien również być:

- stawiający na rozwój
- schludny
- pracowity
- odpowiedzialny
- uprzejmy
- inteligentny
- asertywny
- wydajny
- posłuszny
- sumienny
- uczciwy
- odporny na stres
- zdeterminowany

 

 

 

 

Notatkę sporządziła Julia Cwynar

Strony przedmiotowe