Realizacja projektu

14. Dnia dwudziestego lutego bieżącego roku we wtorkowe popołudnie do naszej klasy zawitała pani Mirosława Mitra z rybnickiego Urzędu Pracy. Zajęcia przeprowadzone przez doradcę zawodowego dotyczyły kariery zawodowej. Dowiedzieliśmy się, na jakie aspekty należy zwracać uwagę w wyborach na dalszej ścieżce edukacyjnej oraz później, u progu wcześniej wspomnianej kariery zawodowej. Dodatkowo zostaliśmy zaopatrzeni w barometry zawodów (które omówiliśmy w trakcie lekcji) oraz spis cech osoby przedsiębiorczej. Wiedza na temat rynku pracy zdobyta przez nas na zajęciach zdecydowanie przyda się w najbliższej przyszłości, kiedy to będziemy stali przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.


Notatkę sporządziła Natalia Landek


1. 31.08.2017 – poinformowanie Rady Pedagogicznej o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu Erasmus+ Entrepreneurship: Imagination @Work w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku i przedstawienie założeń projektu
2. 05.09.2017 –poinformowanie uczniów gimnazjum o projekcie i zaproponowanie współpracy
3. 13.09.2017 –poinformowanie rodziców uczniów gimnazjum o projekcie
4. nakręcenie przez uczniów filmów o Rybniku i naszej szkole – na pierwsze spotkanie partnerskie w Portugalii
5. przygotowanie przez uczniów propozycji na LOGO projektu – 4 propozycje
6. 18.10.2017 -22.10.2017 pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Partnerskie w Portugalii (raport ze spotkania w zakładce wizyty partnerskie)
7. 31.10.2017 spotkanie szkolnej grupy Erasmus+

31-ego października odbyło się spotkanie grupy szkolnej Erasmus+.
Spotkanie prowadziła koordynator projektu pani Beata Kocjan i uczestniczyli w nim wszyscy chętni. Informacja o spotkaniu dotarła wcześniej do wszystkich gimnazjalistów. 
Podczas spotkania: 
- oglądaliśmy stronę internetową projektu;
- mieliśmy okazję zobaczyć prezentacje szkół partnerskich; 
- prowadząca przedstawiła kalendarium projektu, omówiła wizyty partnerskie w poszczególnych krajach oraz zadania do wykonania w ramach projektu; 
- koordynator projektu poinformowała nas również o regulaminie uczestnictwa w projekcie. Regulamin znajduje się na stronie internetowej gimnazjum w zakładce Erasmus +.
- informacje na stronę internetową będą sporządzane przez nauczycieli oraz uczniów uczestniczących w projekcie. 
 
Lista uczestników spotkania: Natalia Landek, Wiktor Belkhayat, Wojciech Przybylski, Kira Magdziak, Kinga Bogocz, Alicja Sobczuk, Julia Cwynar, Piotr Grzywa, Wojciech Maciejończyk, Krzysztof Maciejończyk, Martyna Kolarczyk, Marta Bartoszewicz 

Protokołowała: Alicja Sobczuk

8. Opracowanie kwestionariusza dla lokalnego rynku pracy
9. 14.11.2017 spotkanie szkolnej grupy Erasmus+

Kolejne spotkanie grupy projektu Erasmus+ odbyło się czternastego listopada. Było prowadzone przez panią Beatę Kocjan, a uczestniczyli w nim członkowie grupy projektowej.
W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z instagramowym profilem projektu, na którym znajdują się loga zaproponowane przez naszą szkołę, a także kraje partnerskie. Zrobiliśmy również zdjęcie grupowe, które następnie zostało umieszczone na gazetce wiszącej w jednej z sal lekcyjnych.

Lista uczestników spotkania: Natalia Landek, Wiktor Belkhayat, Wojciech Przybylski, Kira Magdziak, Kinga Bogocz, Julia Cwynar, Wojciech Maciejończyk, Krzysztof Maciejończyk, Martyna Kolarczyk, Marta Bartoszewicz, Martyna Krasuska 

Protokołowała: Marta Bartoszewicz

10. 23.11.2017
Warsztaty na temat „ Idealny pracownik – czyli jaki? Jakich cech poszukują pracodawcy w swoich pracownikach na współczesnym rynku pracy. Wizja uczniów”

23 listopada odbyło się spotkanie grupy Erasmus+, na którym omawialiśmy cechy idealnego pracownika. Podzieliliśmy się na sześć dużych grup, w których pracowaliśmy nad plakatami. Przedstawiając nasze efekty doszliśmy do wniosku, że najbardziej pożądany pracownik powinien być:

- wykształcony i wykwalifikowany
- punktualny
- kreatywny
- odważny, pewny siebie
- kontaktowy
- bezproblemowy
- myślący racjonalnie
- błyskotliwy
- cierpliwy
- tolerancyjny
- samodzielny, ale potrafiący współpracować
- kulturalny
- zorganizowany

 

Oprócz wyżej wymienionych niektórzy uważają, że taki pracownik powinien również być:

- stawiający na rozwój
- schludny
- pracowity
- odpowiedzialny
- uprzejmy
- inteligentny
- asertywny
- wydajny
- posłuszny
- sumienny
- uczciwy
- odporny na stres
- zdeterminowany

 

 

 

 

Notatkę sporządziła Julia Cwynar

 

 

 

 

  

  

11. Dnia 30.11.2017 odbyło się spotkanie z mgr Kamila Woźnicą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, w którym uczestniczyła klasa 3. Gimnazjum nr 18 w Rybniku. Jego temat stanowiły m. in. Relacje międzyludzkie oraz komunikacja. Poza trwającą trzy kwadranse częścią warsztatową odbyła się równie długa część teoretyczna, oddzielona krótką przerwą. Po przełamaniu pierwszych lodów i wstępnym zapoznaniu, była mowa m. in. o negatywnym działaniu pierwszego wrażenia oraz relacjach międzyludzkich. 

Notatkę sporządził Wiktor Belkhayat

    

 12. Dnia 12 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie młodzieży uczestniczącej w projekcie Erasmus +. Na zebraniu rozmawiano o sprawach organizacyjnych. Następnie uczniowie wraz z wychowawczyniami podjęli rozmowę poprzez Skype'a z grupą z Rumunii, która również bierze udział w projekcie. Podczas rozmowy panowała bardzo miła atmosfera i duża serdeczność z obu stron. Mimo pewnych problemów technicznych rozmowa przebiegła sprawnie

Notatkę sporządził Krzysztof Maciejończyk.

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 18 stycznia 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty z Panią Kamilą Woźnicą - psychologiem pracującym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Było to kolejne spotkanie z cyklu kształtowania umiejętności miękkich. Podczas zajęć omawialiśmy sposoby autoprezentacji oraz wykonywaliśmy krótkie ćwiczenia, dzięki którym poznawaliśmy samych siebie.

Notatkę sporządziła Julia Cwynar     

  

 

 

 

 

  

 
  

 

Strony przedmiotowe